Rom 7 Villas

ORIGEN CARIBENY

Rom 7 VILLAS 40%

PREMIUM ROM

ROM 7 VILLAS solera extra, es el resultat de la integració de molts elements que donen origen a un producte nou, únic en el seu tipus, fàcil de distingir, i de notes aromàtiques agradables i complexes.

Propi de la tecnología del rom del carib, en la seva elaboració es defineixen dues etapes bàsiques de producció, les quals son les màximes responsables de l’identitat i característiques pròpies del rom 7 villas.

El nostre producte, definit dintre de la categoría de roms premium, té com a característica de disseny, que en la seva formulació participen aguardients envellits de mes de 4 anys, roms bases de mínim 7 i 10 anys de envelliment, i altres exclusivitats del nostre celler que li accentúen notes distintives. L’utilització de petites quantitats d’aquestes exclusivitats de productes molt envellits, només es justifica en productes premium com ho es el rom 7 villas.

ASPECTE
DE COLOR ÁMBre fosc, BRILLANT, net i de TRANSPARèNCIA TOTAL. a LA COPA Mostra RIvETS CAOBeS, i D’OR Vell. MATís i TONALItats PRòPIes DE L’EVOLUCIÓ i CONCENTRACIÓ DE TANINS TRANSFORMAtS AL OXIDAR-SE. AL lliscar PeR LA COPA Es MosTRA VISCOS DE CAPA GRuixudA i PERSISTENT AL CAure.
AROMA
D’OLOR PECULIAR SUAu i equilibrat, es DEixen PERCebre UN CONJUNT D’AROMeS PRIMariS i SECUNDarIS. elS PRIMariS SóN EL RESULTAt DE COMPosTOS QUE es FORMen EN LA FERMENTACIÓ DElS CORRENTS ensucrats, QUE RECoRDen a LA CAnyA DE sucre EN la seva collitA. AL TRANSFORMARSE DURANT L’envelliment, aquetS Es MoSTReN COM UN CONJUNT d’AROmeS FRUTALS, QUE RECordeN NOTeS DE VAINILLA, COCO, raïm DESHIDRATAt Y prunes. els AROMeS SECUNDARIS fan la seva PRESENCIA al nas, RECORDaNt-NOS LA fusta DE ROBLE TRANSFORMADA EN el seu CONTACTe amb l’OXIGEN DEL CLIMA CARIBEny.NOTeS DE FRUitS SECS, NouS i Ametlla. l’AROMA FINAL ES SUAu, equilibrat, D’UN ÚNIC ESPECTRe AROMàTIC QUE IDENTIFICA EL PRODUCTe, i ELIMINA EL IRRITANT AROMA D´ALCOHOLS NO envellitS. a LA COPA SECA es MoSTRA Molt PERSISTENT i DURADER.
SABOR
FI, ELEGANT, BALSàMIC, Dolçor Lleugerament PERCEPTIBLE INTEGRADa Dins D’UNA COMBINACIÓ DE  sABORS A fustA DE ROurE Bé TRANSFORMAt, amb TO DE FRUitS SECS i raïm Dolç DESHIDRATAt
SENSACIò AL empassar
SENSE ASTRINGèNCIA NI PICOR, amb LleugerA SENSACIÓ IRRITANT QUE REcoRDA la seva GRADUACIÓ ALCOHòLICa, Sense arribAR a SENTIR ASpror NI PICOR aL PALADAR.


Quina edat legal tens per
a consumir alcohol?